Jag har grönt kort i äppelträdsbeskärning och tycker det är väldigt roligt att beskära. 

Beskärning utförs under perioden augusti – september.

Pris: 625 kr/timmen

Bilkostnad/milersättning tillkommer alltid. Bilkostnad 240 kr eller om det är längre än 3 mil så blir det 80 kr per mil. Parkeringsavgifter kan tillkomma. Alla priser är inkl moms.

Detta är en tjänst där du kan använda RUT avdrag.

Kontaktuppgifter hittar du här.

Beskärning av äppelträden de första åren är viktigast

Beskärning av äppleträd under trädets första 2-3 år är viktigast. Kronan byggs upp och formar ett friskt och hållbart träd. Det är under första året som trädet rotar sig och då behöver det inte beskäras eller bara något. Under det andra året är det dags att börja forma kronan. Du kan använda en vass och ren sekatör som du klipper bort alla grenar med som växer inåt kronan. Du behöver även klippa väldigt spetsiga grenvinklar.

Hur beskär man äldre äppelträd?

Äldre äppelträd är enklare att beskära och behöver ofta bara en lättare beskärning, en så kallad underhållsbeskärning. Du klipper bort sjuka, döda och döende grenar. Allra längst ut i kronan fortsätter du som tidigare och tar bort sådana grenar som växer i fel riktning. I ett gammalt träd ska du inte röra själva stommen om du byggt upp trädet rätt från början. Om du har en gles och luftig krona släpper den in mera ljus som förebygger sjukdomar.

Vilka verktyg ska du använda vid beskärning av äppelträd?

Vid beskärning av äppelträd ska du alltid använda en vass och väl rengjord sekatör. Om du har sjukdomar som t ex fruktträdskräfta i trädet så måste sekatören steriliseras mellan varje snitt, i förslagsvis rödsprit.

Beskärning av äppelträd


Birgitta Groth beskär ett litet äppelträd.
Foto: Marie Olausson, Trädgård Norr