Jag föreläser om

  • Trädgårdsdesign och inspiration
  • Hur man får en lättskött trädgård

Du kan också komma med önskemål om tema.

Pris: 1 timme inkl frågor 3 750 kr
        2 timmar inkl frågor    5 000 kr

Bilkostnad/milersättning tillkommer alltid. Bilkostnad 150 kr eller om det är längre än 3 mil så blir det 50 kr per mil. Parkeringsavgifter kan tillkomma. Alla priser är inkl moms.

Birgitta Groth