Jag föreläser om

  • Trädgårdsdesign och inspiration
  • Hur man får en lättskött trädgård

Du kan också komma med önskemål om tema.

Pris: 1 timme inkl frågor 3 750 kr
         2 timmar inkl frågor 5 000 kr

Bilkostnad/milersättning tillkommer alltid. Bilkostnad 180 kr eller om det är längre än 3 mil så blir det 60 kr per mil. Parkeringsavgifter kan tillkomma. Alla priser är inkl moms.

Birgitta Groth