Har du tankar om trädgårdsdesign? Kanske har du funderingar på att förändra delar av din trädgård. Eller vill du skapa något helt nytt. Jag har idéerna och kunskapen om trädgårdsdesign och kan hjälpa dig att förverkliga dina drömmar.

Men – jag vill att du är med och påverkar resultatet för det är du som ska leva i och sköta om trädgården framöver.

Önskemål och behov för trädgårdsdesign

Jag kommer hem till dig och tittar på vilka förutsättningar som finns på tomten för trädgårdsdesign. Tillsammans pratar vi om dina och din familjs önskemål och behov – allt för att du ska bli nöjd med slutresultatet. Helt enkelt en trädgårdskonsultation. Jag gör också en inventering för att se vad som finns och vad som går att återanvända och ritar in det som ska vara kvar. Fotograferar för att ha bilder under arbetet. Med detta som underlag och uppgifterna från konsultationen påbörjas designarbetet i tre steg.

Tre steg till trädgårdsdesign

Steg ett i trädgårdsdesign
En idéskiss och förslag på växter arbetas fram. Vi går tillsammans igenom idéskissen och du får godkänna mitt förslag eller komma med synpunkter på förändringar.

Steg två i trädgårdsdesign
När du är nöjd med idéskissen och valet av växter tar jag fram en detaljerad trädgårdsritning och en växtförteckning samt förslag på markmaterial.

Steg tre i trädgårdsdesign
En planteringsritning och skötselbeskrivningar arbetas fram samt vid behov förslag på trädgårdsmöbler och tillbehör. Vi går också igenom de hårdgjorda ytorna, stenläggningar, murar m m. Eventuellt behövs också detaljritningar för anläggandet.

Hjälp med allt

Vill du ha hjälp med anläggningen, helt eller delvis, kan jag ofta lösa det också.
Tillsammans med mina samarbetspartners kan jag hjälpa dig med det mesta.

Jag kan köpa in växterna till dig direkt från grossisten och om det är en större mängd så kommer plantorna direkt till din tomt med lastbilen. Då är jag där och tar emot plantorna och ser att dom är i bra skick. Jag hjälper gärna till med planteringen så jag vet att plantorna hanteras på rätt sätt.

Förbered dig

Ju mer du förbereder dig innan vårt första möte desto större säkerhet att trädgården blir som du önskar. Skriv gärna ned dina och familjens behov och önskemål, klipp ut bilder i tidningar eller visa mig bilder i böcker. Hur mycket tid eller lust har du att lägga ned på att sköta trädgården. Finns det en budget för att anlägga trädgården och finns det någon tidsplan.

Tomtritning

Jag behöver en tomtritning där ditt hus och eventuella andra byggnader finns inritade. I skalan 1:100 (1 cm på ritningen = 1 meter i verkligheten). Om tomten är stor så går det bra med skalan 1:200 men inte större papper än A1. Om du saknar en tomtritning går det bra att ringa till stadsbyggnadskontoret eller Lantmäteriet och beställa en tomtritning men gör det i god tid före mitt besök. Eventuellt får du också fara till en kopieringsbyrå för att få ritningen i rätt skala. Jag vill också gärna ha plan- och fasadritningar på ditt hus om det finns. Gärna i skala 1:100.

Pris

En trädgårdsdesign fullt ut med fullständiga ritningar, växtförteckningar med planterings- och skötselbeskrivningar, från 30 000 kr beroende på omfattning. Prisuppgift lämnas alltid, och arbetet startar när du har godkänt upplägg och pris.

Bilkostnad/milersättning tillkommer alltid. Bilkostnad 240 kr eller om det är längre än 3 mil så blir det 80 kr per mil. Parkeringsavgifter kan tillkomma. Alla priser är inkl moms.

Se även sidan om grundkurs i trädgårdsdesign.

trädgårdsdesign