Vid hembesök i din trädgård i Luleå, Boden eller hela Norrbotten går vi med en trädgårdskonsultation igenom dina behov och önskemål samt tittar på tomtens förutsättningar. Vi löser praktiska detaljer för att göra din trädgård funktionell. Kanske är det dags för en ny stenläggning? Eller vill du ha inspiration till en ny uteplats? Vi väljer material och växter utifrån dina önskemål och diskuterar dina trädgårdsfunderingar.

En villaträdgårds utformning är ofta lika viktig som bostadens inre miljö. Med lite hjälp att komma igång, förändra, förbättra eller komplettera kan dyrköpta erfarenheter undvikas.
Denna trädgårdskonsultation är muntlig så du får själv anteckna på ditt underlag det vi pratar om.

Inför vårt möte behöver du ta fram en tomtritning i skala 1:100 eller om tomten är stor, skala 1:200.

Om du saknar en tomtritning går det bra att ringa till stadsbyggnadskontoret eller Lantmäteriet och beställa en tomtritning men gör det i god tid före mitt besök. Eventuellt får du också fara till en kopieringsbyrå för att få ritningen i rätt skala.

Pris

2 timmar 3 400 kr. Besök som infaller efter kl 18.00 på vardagar, eller lördagar och söndagar, debiteras extra med 200 kr per timme.
Bilkostnad/milersättning tillkommer alltid.  Bilkostnad 240 kr eller om det är längre än 3 mil så blir det 80 kr per mil. Parkeringsavgifter kan tillkomma. Alla priser är inkl moms.

Trädgårdskonsultation med idéskiss

Vi börjar hembesöket med att gå runt i din trädgård och tittar på trädgårdens förutsättningar. Vi pratar om dina behov och önskemål och gör en analys över vad som är bra och mindre bra i trädgården. Efter promenaden sätter vi oss och arbetar fram ett förslag utifrån dina önskemål.
Jag skissar på ditt skalenliga underlag och skriver ned förslag på växter, ev markmaterial samt kommentarer och annat du behöver komma ihåg. Vi pratar också om skötsel, odling och beskärning om du har funderingar gällande det. Vi går också igenom frågor gällande anläggandet.

Skiss för framtida bruk

Den här skissen får du behålla och kan använda som underlag om du själv vill anlägga eller bygga din trädgård. Om du behöver mer hjälp att designa trädgården och önskar mer utförliga ritningar som kan lämnas till en trädgårdsanläggare så använder jag skissen och mina egna anteckningar som underlag för det fortsatta arbetet. Läs mer om detta under ”Trädgårdsdesign”.

Tomtritning

Inför vårt möte hos dig i i din trädgård behöver du ta fram en tomtritning i skala 1:100 eller om tomten är stor, skala 1:200. Skriv också ned dina önskemål om funktioner i trädgården, önskad stil i trädgården, samla gärna bilder på det du och din familj tycker om. För att genomföra hembesöket och göra en första skiss behövs 3-5 timmar för en normalstor trädgård. 

Pris

Första två timmarna 3 400 kr och därefter debiteras 1 700 kr per timme. Besök som infaller efter kl 18.00 på vardagar, eller lördagar och söndagar, debiteras extra med 200 kr per timme.

Bilkostnad/milersättning tillkommer alltid.  Bilkostnad 240 kr eller om det är längre än 3 mil så blir det 80 kr per mil. Parkeringsavgifter kan tillkomma. Alla priser är inkl moms.

Trädgårdskonsultation i Luleå


Idéskiss